Theory U

Otto Scharmer beschrijft in Theory U de vier fasen in het reageren op veranderen. ‘Going through the U’ betekent dat verandering zich evolutionair ontwikkelt via ratio, emotie en verlangen. Onze visie op corporate governance is sterk gebaseerd op de evolutionaire veranderingscyclus van Theory U.

Governance incidenten hebben geleid tot aanpassing van regels, codes en wetten (fase 1). Ondanks deze aanscherping doen zich nog steeds governance incidenten voor. In fase 2 steken organisaties veel moeite en energie in het voldoen aan standaarden het ontwikkelen van interne procedures. Het voldoen aan governance normen die worden geacht te leiden tot good governance wordt een doel op zichzelf i.p.v. instrumenteel te zijn aan de effectieve uitvoering van de kernactiviteit van de organisatie. Het gevoel ontstaat dat mensen zich een systeem geperst voelen dat hun niet helpt, ze opgesloten houdt en geen recht doet aan de kernactiviteit en de waarden van de organisatie en van de mensen die er werken (fase 3). Ze voelen de noodzaak om de onderliggende overtuigingen, motieven en de ontstane cultuur ter discussie te stellen. In het reframen, verwijderen, ontwikkelen en delen van principes, waarden en overtuigingen komen ze bij de why, de bedoeling, van de organisatie (fase 4). De basis van gedeelde principes, waarden en overtuigingen over de kernactiviteit vormt dan het kader waaraan ideeën en oplossingen getoetst worden. Dit gebeurt optimaal als het voldoen aan governance normen het resultaat is van doen waar de organisatie voor (be)staat.

Contact

T: +31 (0) 73 6907731
E: info@governance-evolution.nl

Volg ons