Odin Development Compass®

Met de Odin Development Compass® (ODC) maken we de natuurlijke krachten en het ODC-NLpotentieel van individuen, (management) teams) en raden van bestuur en toezicht inzichtelijk. De ODC wordt als instrument gebruikt in coaching en teamvorming.

De ODC is gebaseerd op de filosofie van Dr. Carl Gustav Jung en is ontwikkeld en gevalideerd door de Odin Company. De ODC maakt een helder onderscheid tussen de natuurlijke en ontwikkelbare competenties van mensen en aangeleerd gedrag.

Op basis van het ODC-profiel kan functioneel en disfunctioneel gedrag voorspeld worden wanneer mensen onder druk staan van bijvoorbeeld targets of persoonlijke stress. De winst ligt in het natuurlijke en ontwikkelbare gebied. De talenten in dit gebied kunnen floreren als mensen en teams inzicht hebben in de patronen die hun hinderen in het realiseren van taken, ambities en doelen.

Contact

T: +31 (0) 73 6907731
E: info@governance-evolution.nl

Volg ons