Coaching

Om effectief samen te werken en wederzijds vertrouwen te ontwikkelen moeten mensen vaardig zijn in het managen van hun persoonlijke kwaliteiten en competenties. Door personen, (management) teams en raden van bestuur en raden van commissarissen bewust te maken van ingesleten patronen geven we inzicht in de onderliggende thema’s die hun hinderen in het effectief realiseren van ambities, taken en doelen. Met deze kennis, en onze professionele coaching, kunnen zij beter om gaan met hun taak en een productievere bijdrage leveren aan de organisatie.

“Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate.” Dr. C.G Jung

Contact

T: +31 (0) 73 6907731
E: info@governance-evolution.nl

Volg ons