Board Advisory & Support

Toenemende compliance-eisen leiden gemakkelijk tot een overproductie aan procedures en structuren. De uitdaging is te voldoen aan compliance-eisen en tegelijkertijd de unieke aard van de organisatie te laten floreren in een steeds veranderende omgeving.

Accountants, risico-managers en juristen helpen u te voldoen aan de ‘technische’ compliance aspecten. Wij geven inhoud en vorm aan cultuur en gedrag en besturings- en bedrijfsvoeringsprocessen om de behoeften van de organisatie, de eisen van de markt en compliance-eisen te stroomlijnen. Met de kernactiviteit van de organisatie als leidend principe adviseren en ondersteunen we raden van bestuur, raden van commissarissen en management teams.

tabel-nl

 

 

 

 

Contact

T: +31 (0) 73 6907731
E: info@governance-evolution.nl

Volg ons