Visie

Er wordt veel over corporate governance gesproken. Er zijn veel clichés en gemakkelijke aannames in omloop. Regels en normen bakenen het speelveld af. Wat ze niet doen is laten zien hoe het spel gespeeld wordt. Bij het besturen van organisaties doen zich vaak situaties voor waarover besloten moet worden onder veelal onzekere omstandigheden en met onzekere uitkomsten. Corporate governance gaat dus niet alleen over regels, normen en procedures, maar vooral over menselijk gedrag, interpersoonlijke processen, interne en externe communicatie en cultuur.

We hebben vier pijlers geformuleerd die ons dagelijks helpen focus te geven in ons werk.

  • Corporate governance is instrumenteel voor performance.
  • Corporate governance vraagt een lange termijn focus vanuit het bestaansrecht van de organisatie.
  • Persoonlijke bekwaamheid in het managen van ieders persoonlijke competenties vergroot de effectiviteit van teamwork en performance.
  • Organisaties zijn levende organismes. Ze zijn altijd in contact met hun interne en externe omgeving.

 

Meer over wat we doen en hoe we u kunnen helpen.

Contact

T: +31 (0) 73 6907731
E: info@governance-evolution.nl

Volg ons