Referenties

In de opdrachten die wij doen vinden we het belangrijk dat onze klanten verder kunnen bouwen op de resultaten die we samen bereikt hebben. Onze klanten zijn semi-publieke organisaties en bedrijven met wie wij onderstaande opdrachten uitgevoerd hebben:

Board Advisory & Support

 • Analyse van ontwikkelingen en trends
 • Scenario-, strategie- en product portfolio-ontwikkeling
 • Herijking van de kernactiviteit
 • Professionalisering besluitvormingsproces en herstructurering
 • Ontwikkelen en schrijven van business en investeringsplannen voor start-ups en MKB
 • Zelf-evaluatie raden van toezicht en raden van bestuur
 • (In-company) workshops over corporate governance, strategie en stuurinformatie, risico- en waarde(n)management, kwaliteit en veiligheid, stakeholder management
 • Ontwikkelen, herstructureren en implementatie van governance processen van de raad van toezicht om te voldoen aan de Governance Code
 • Ontwikkeling en herstructureren financiële en bedrijfsvoeringsprocessen
 • Advisering over strategische besluitvormingsdossiers: verzelfstandiging bedrijfsonderdeel, fusie, vastgoed

Interim & Project Management

 • Management en reorganisatie van afdelingen
 • Trouble shooting van projecten en teams die niet tot realisatie van de doelen komen a.g.v., overschrijding van de deadline, niet tot uitvoering kunnen komen , implementatie-problemen, samenwerkings- en communicatieproblemen, gebrek aan benodigde kennis
 • Project manager new business development

Coaching

 • Personal coaching van directeuren, leden management team en ondernemers
 • Team coaching van raden van bestuur en raden van toezicht/commissarissen
 • Mediation raden van bestuur en raden van toezicht/commissarissen
 • Training van communicatie en onderhandelingsvaardigheden
 • Moderator off-site

Sharon begrijpt dat de besturing van het ziekenhuis een gedeelde verantwoordelijkheid is van de raad van bestuur en de medische staf. Vanuit deze gedeelde visie hebben we kritische kwesties goed kunnen oplossen. Doordat Sharon als geen ander de brug weet te slaan tussen strategie en uitvoering worden de gewenste veranderingen ook daadwerkelijk in gang zet.

Ingrid Vroege, directeur Coöperatie Vrijgevestigde Medisch Specialisten ZorgSaam

Contact

T: +31 (0) 73 6907731
E: info@governance-evolution.nl

Volg ons