It’s not rules and regulations. It’s the way people work together.

It’s not rules and regulations. It’s the way people work together.

We vinden dit zo’n goede statement van Jeffrey A. Sonnenfeld (What Makes Great Boards Great, 2002, HBR) dat we hem op onze homepage hebben gezet. Natuurlijk ligt de waarheid in het midden. Regels bakenen het speelveld af. Wat ze niet doen is laten zien hoe het spel gespeeld moet worden. Bij het besturen van organisaties doen zich vaak situaties voor waarover besloten moet worden onder veelal onzekere omstandigheden en met onzekere uitkomsten. Als er tijd en ruimte is, kunnen regels en structuur een veilige omgeving bieden om eruit te komen. In situaties waar de spanning oploopt, wordt bestuur en toezicht mensenwerk. Corporate governance gaat dus niet alleen over regels, normen en procedures, maar vooral over menselijk gedrag, interpersoonlijke processen, interne en externe communicatie en cultuur.

Sonnenfeld analyseert wat effectieve boards effectief maakt. Hij introduceert de belangrijkheid van het menselijk aspect. Wat buitengewoon goed functionerende boards onderscheidt is dat ze robuuste, effectieve sociale systemen zijn: de ene goede kwaliteit initieert de andere. De juiste chemie tussen board members creërt een cultuur waarin belangrijke strategische beslissingen open en constructief kunnen worden bediscussieerd. Echter, een positieve cyclus kan ook snel en op elk moment doorbroken worden. Sonnenfeld stelt dat good board governance niet per wet geregeld kan worden, maar dat het opgebouwd moet worden. En daar zijn wij het helemaal mee eens.

 

1 Reactie

  1. Volledig mee eens Sharon. Goede tekst van je die de spijker op zijn kop slaat. Ligt in het verlengde van wat Jim Collins in zijn boek ‘Good to great’ aangeeft over bedrijven die het duurzaam beter doen dan andere.

Contact

T: +31 (0) 73 6907731
E: info@governance-evolution.nl

Volg ons