Boekenkast

It’s not rules and regulations. It’s the way people work together.

We vinden dit zo’n goede statement van Jeffrey A. Sonnenfeld (What Makes Great Boards Great, 2002, HBR) dat we hem op onze homepage hebben gezet. Natuurlijk ligt de waarheid in het midden. Regels bakenen het speelveld af. Wat ze niet doen is laten zien hoe het spel […]

Read more

Inside the Board Room

Wij zijn meer van evolutie dan van revolutie, maar LeBlanc en Gillies hebben bijzonder werk verricht door boards langdurig te volgen. In plaats van uit te gaan van gebruikelijke aannames, observeerden zij het eigenlijke handelen. Inside the Board Room, How board really work and the coming revolution […]

Read more

Predictably irrational

En jij denkt dat je die ene rationele homo economicus bent? Niet meer na het lezen van dit boek dat beeldend beschrijft hoe mensen continue onbewust irrationele keuzes maken. Predictably irrational, Dan Ariely

Read more

Theory U – Otto C. Scharmer

Hoewel geschreven voor systeemveranderingen is Theory U van toepassing op veranderingsprocessen op allerlei niveaus en gebieden. Deze evolutionaire weg van veranderen is te zien in de ontwikkeling van corporate governance. ‘Going through the U’ betekent voorbijgaan aan de quick fixes en procedures en richtlijnen. Door het bespreken en […]

Read more

De Governance Mythe

Het huidige Nederlandse two-tier-model is meer dan vierhonderd jaar oud (1602). Het is ontworpen voor de eerste multinational in de wereld: de VOC. Sinds die tijd draait governance om het om het dichten van de kloof tussen wat er gebeurt en wat er zou moeten gebeuren in […]

Read more

Board dilemma’s

Een inkijkje in Amerikaanse boards o.a. gebaseerd op interviews met toezichthoudende leden over hun rollen en dilemma’s. Ondanks dat in de one-tier board de CEO ‘a vote’ heeft en in de two-tier board ‘a voice’ blijken uit mijn eigen ervaringen met board members in beide systemen de […]

Read more

Hinderende patronen

De beschrijving van relatiepatronen m.b.v. de Emotionally Focused Therapy (EFT) van dr. Sue Johnson vertoont veel overeenkomsten met ineffectief samenwerkende medewerkers. Centraal staat het gevoel van veiligheid. Als iemand zich veilig voelt, is deze in staat om de onderliggende patronen, thema’s en gevoelens te benoemen die de […]

Read more

Waar is de raad van toezicht?

Waar is de raad van toezicht Deel I G.D. Minderman In Deel I stelt Minderman de vraag wat de raad van toezicht zou moeten doen en stelt dat we eigenlijk te weinig van de werking van het intern toezicht weten. In het kader van ‘regel je eigen […]

Read more

Boards, Governance and Value Creation – Morton Huse

Huse is een grote inspirator in het denken over corporate governance als een instrument in de waardecreatie door organisaties. Huse gaat in op de rol van boards en hoe zij ingezet zouden moeten worden om tot waardecreatie te komen. Huse gaat met name in op gedrag en […]

Read more

Contact

T: +31 (0) 73 6907731
E: info@governance-evolution.nl

Volg ons