Blogs

Vertrekken om aan te komen

De plannen van de overheid in de (ouderen)zorg maken dat zorgorganisaties het hoofd moeten bieden aan de uitdagingen waar ze voor gesteld worden. Er zijn drie decentralisaties tegelijk gaande en een enorm aantal partijen houdt zich daarmee bezig. Met ieder een eigen belang dat zij bewaken en […]

Read more

Centenkwestie

Trots werd verslag gedaan van de transformatie van een zorgorganisatie die o.a. thuiszorg levert. Het meest concrete resultaat van de transformatie op dat moment was het productenboek met kostprijslijst. Inderdaad een belangrijke stap: Weet wat je producten zijn en wat ze kosten! Op het moment dat je gaat […]

Read more

Klantgericht?

Klant- of cliëntgericht is een term waarvan ik me altijd afvraag wat dat nu inhoudt? Je richt je op een klant? En dan? Kijk mij eens in de goede richting staan? Als ik zorgorganisaties hoor over cliëntgericht of belevingsgericht werken klinkt dat vaak vooral als een wensgedachte. […]

Read more

Meten = weten = effectief toezicht

In zelfevaluaties van raden van toezicht gebruiken ik graag een groepsprofielmeting. Deze wetenschappelijk gefundeerde en gevalideerde meting wordt individueel via een internetapplicatie afgenomen en neemt ongeveer 15 minuten in beslag. Deze meting geeft inzicht in de sterke en kwetsbare competenties, het huidige functioneren en de ontwikkelmogelijkheden van […]

Read more

Toezicht op kwaliteit

Kwaliteit van zorg is een onderwerp dat op de agenda van elke raad van toezicht van een zorgorganisatie thuis hoort. Door aandacht te geven aan kwaliteit toont de raad van toezicht het belang hiervan en geeft daarmee richting. Toezicht houden op dit onderwerp blijkt in de praktijk […]

Read more

Een goed gesprek

Regelmatig schrijf ik artikelen en blogs over toezicht en bestuur. Het is een mooie manier om mijn ervaringen en inzichten te delen en al schrijvende aan te scherpen. Dat vraagt altijd wel even tijd en aandacht. Het is dan ook erg leuk om reacties te krijgen. Die […]

Read more

Countervailing power netwerk

Een organisatie heeft ‘countervailing power’ nodig. Besturen maken wezenlijke keuzes die gevolgen hebben voor de cliënten en medewerkers, de maatschappelijke omgeving en de bedrijfsvoering. Op die momenten moet er goed tegenspel zijn. Dit kan vanuit meerdere niveaus en plaatsen in en buiten de organisatie komen: van de […]

Read more

Intern tegenwicht voor externe kracht

Het kritisch vermogen van de raad van toezicht wordt bepaald door de individuele eigenschappen van toezichthouder en het groepsfunctioneren. Welke opvattingen hebben toezichthouders over de maatschappelijke taak en hun toezichttaak? Kennen ze die van elkaar? Welke eigenschappen brengt men in die zorgen dat het toezicht naar een […]

Read more

Aan de bal

“De toekomst is aan teams zonder sterren” zegt Damien Comolli, de oud-Technisch Directeur van Tottenham Hotspur, St. Etienne en Liverpool (Volkskrant d.d. 22-02-2013). Hij werd bekend door te scouten op basis van statistieken. Hij gebruikte data over individuele spelers zoals hun sprintsnelheid,  het aantal passes en de […]

Read more

Proactief toezien en besturen maakt weerbaar

Zwaar weer, lastige tijden of juist de wind mee…In welke omstandigheden de organisatie ook verkeert, voorbereid zijn op wat de toekomst kan brengen is een zinvolle zaak. Dan ben je weerbaar voor als de omstandigheden veranderen; je bent alerter op veranderingen, je ziet de signalen eerder. Maar […]

Read more

Contact

T: +31 (0) 73 6907731
E: info@governance-evolution.nl

Volg ons